Privacyverklaring Voetbaloptv.nl

Deze privacy- en cookieverklaring geeft inzicht in de gegevens die via Voetbaloptv.nl van u worden verzamelt, waarom dit gebeurd en hoe dit word beveiligd en afgeschermd voor derden.


Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen.
Hieronder vallen:
- veilige verbindingen met een geldig certificaat
- sterke wachtwoorden
- bijgewerkte software
- versleutelde gegevens

Wij zorgen ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.


Hostingprovider

Voetbaloptv.nl is voor de beveiliging, opslag en verwerking deels afhankelijk van de hostingprovider achter de website.
Wij hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Contactformulier / E-mail

Berichten die wij via ons contactformulier of op ons e-mailadres ontvangen blijven in onze e-mailcliënt.
Ieder half jaar verwijderen wij e-mails die ouder zijn dan een jaar.


Advertenties / Google Adsense

Voetbaloptv.nl maakt gebruik van Google Adsense voor het vertonen van advertenties op de website.
Door gebruik te maken van trackingcookies kan Google relevante advertenties weergeven aan website bezoekers op basis van eerdere bezoeken aan deze website of andere websites op internet.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die voor een bepaalde tijd worden opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of tablet.


Website Statistieken / Google Analytics

Om het aantal bezoekers in kaart te brengen en het gebruik van de website Voetbaloptv.nl te monitoren, maken wij gebruik van externe diensten die werken op basis van uw IP-adres.

Uw IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google Analytics.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google getekend waarin staat dat zij deze gegevens niet voor andere diensten mogen gebruiken en deze niet mogen delen met derden.


Overige Vragen / Klachten

Wij zijn zeer transparant richting u en hebben alles wat wij met gegevens doen beschreven.

Heeft u nog verdere vragen of zit u met een klacht?
U kunt ons bereiken op info@voetbaloptv.nl.

U heeft ook het recht om klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.